Barion Pixel

A haj rajzolás a portré készítés legnehezebb része.

Mostantól nincs több elrontott portré, nincs több elrontott haj!

Fedezd fel a hajrajzolás titkait, alkoss élethű hajkoronákat, amik megelevenítik portréidat!

Ezen az online tanfolyamon:

 • megismerkedhetsz a haj rajzolás alapjaival, különleges technikákkal, és
 • megtanulhatsz élethű grafitos és színes haj alkotásokat készíteni,
 • mindezt otthonod kényelméből,
 • saját tempódban.

Az Online Haj rajzolás workshop két részből áll. A két rész akár külön-külön is megvásárolható. Azonban a második rész elvégzéséhez szükséges az első rész – azaz a grafitos online, vagy grafitos élő haj rajzolás tanfolyam elvégzése-, annak érdekében, hogy a második részt – a színes haj rajzolást sikerrel tudd alkalmazni.

Lépésről-lépésre vezetünk végig a pasztell rajzolás folyamatán, az alapoktól kezdve a fejlettebb technikákig.

Megismerkedhetsz azokkal az eszközökkel, amelyek nélkülözhetetlenek a látványos pasztell rajzok elkészítéséhez.

Elsajátíthatsz számos technikát, amelyekkel különleges hatásokat érhetsz el rajzaiddal.

Közösen elkészítünk három különböző művet, így a tanfolyam végére már magabiztosan alkalmazhatod az újonnan tanult technikákat.

A videók és a lépésről-lépésre haladás mellett, számos gyakorlati feladat segít begyakorolni és elmélyíteni az ismereteidet.

Megosztunk veled egy exkluzív mérési technikát, amely forradalmasítani fogja a rajzolási stílusodat és gyorsabbá, precízebbé teszi a munkádat.

Legyen szó hobbiról, szenvedélyről, vagy csak a kreativitásod újraélesztéséről, ez a tanfolyam tökéletes választás. Nem csak új készségeket sajátíthatsz el, hanem egy új látásmódot is kaphatsz, ami megmutatja, hogyan hozhatsz létre varázslatos alkotásokat a pasztellekkel.

Csatlakozz hozzánk most, és lépj be ebbe az inspiráló művészeti kalandba!

Meglátod, hogy a pasztell ceruzával való rajzolás nem csak művészet, hanem meditáció és önkifejezés is lehet. Fedezd fel a lehetőségeket, és hozd ki a legtöbbet a kreativitásodból velünk!

nap
óra
perc
mp
Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Több van benned

Hozzájárulás fénykép és /vagy videófelvételhez – Kiállításon

Regisztrációval összefüggő adatkezelés

1) A kezelt személyes adatok köre: A kiállítás megfelelő lebonyolítása érdekében az alábbi személyes adatokat szükséges megadni: Név, e-mailcím, telefonszám. A Regisztrációs űrlap kitöltésével a Regisztráló az adatok felvételéhez és kezeléséhez hozzájárul.

2.) A fenti adatok célja: a kiállítás zökkenőmentes és magas minőségű megszervezése. Ezen adatok nélkül a kiállításon való részvétel nem lehetséges.

3) Az adatkezelés ideje: A Társaság a fentiekben megjelölt adatokat a kiállítás teljesítésétől számított maximum 5 év + 1 év időtartamig tárolja.

5.) Az adatok kezelése

Kapcsolatfelvétel, értesítés céljából a Regisztráló nevét, telefonszámát a Társaság a tanfolyam lebonyolításáig a mobiltelefonjain is tárolja és minden olyan lépést megtesz, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy adatokat biztonságosan tárolja (pl. belépési kód)

A Társaság az adatok kizárólag a kiállítás lebonyolításához és az azt követő promóciók lebonyolításához használja.

 

Fénykép, videó készítésére vonatkozó adatok: 

Az adatkezelési tájékoztatót megismertem, és hozzájárulok ahhoz, hogy a Művészkapu Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01 09 207047, Székhely: 1106 Budapest, Hatház utca 9. 3. em. 308.a, Adószám: 25300479-2-42, E-mail cím: info@muveszhaz.com, Telefon:  +36 70 637 1407) Adatkezelő az általa szervezett kiállításon rólam és rajzaimról fényképfelvételt és/vagy videófelvételt készítsen, és azt bemutató anyagaiban, a közösségi médiában (Facebook, Instagram, Pinterest, stb.)  és weboldalain, hírleveleiben és egyéb helyeken (online és offline felületeken) az Adatkezelési tájékoztató szerint felhasználja.

Elismerem, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót tudomásul vettem, az adatkezelési tájékoztató szerinti adatkezeléshez hozzájárulok.

 

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő adatai: Név: Művészkapu Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01 09 207047,Székhely: 1106 Budapest, Hatház utca 9. 3. em. 308.a,Adószám: 25300479-2-42,E-mail cím: info@muveszhaz.com,Telefon:  +36 70 637 1407)

 • A kezelt személyes adatok köre: Érintettről készített fénykép, videófelvétel
 • Az adatkezelés célja: A kiállítás tartalmának, hangulatának, eredményeinek bemutatása.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés kizárólag az Érintett hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás mindkét esetben az erre vonatkozó checkbox kijelölésével történik, mely az e célból történő további adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.

Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Info tv. 5.§ 1) a) pontja, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

 • Az adatkezelés ideje: A jelen pont szerinti célból és jogalapon kezelt személyes adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Amennyiben a Érintett nem kéri adatai törlését, akkor a Adatkezelő ezen személyes adatokat 8 évig kezeli. Ha a személyes adatok további kezelésére jogszabály lehetőséget biztosít, akkor erről a Adatkezelő az Érintettet külön tájékoztatni fogja.
 • Az érintett jogai
 1. Tájékoztatás kérése

Az Érintett kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett Adatkezelő által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

 1. Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság

Az érintett kérelmére Adatkezelő a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti.

Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 1. c) Személyes adatok törlése és zárolása

Az Érintett kérelmére a Adatkezelő törli, zárolja a hírlevélre feliratkozás során megadott adatokat.

 1. d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

Érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottsága esetén az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja.

 1. e) Az Adatkezelő eljárása

Érintett az 5 a)-d) pont szerinti kérelmét az Adatkezelő fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban a Adatkezelő megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi,  törli, zárolja a kért adatot

A Adatkezelő a fenti határidőben a helyesbítésről, törlésről, zárolásról, az adathordozhatóság biztosításáról az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén:

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben az Érintett tiltakozásának megalapozottságát a Adatkezelő megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében

6.) Az adatok kezelése

Az Adatkezelő a fenti adatokat elektronikusan a Társaság 1106 Budapest, Hatház u. 9. 3. emelet székhelyén  tárolja. Adatkezelő köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (jelszó, biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása)

Az adatokhoz az Adatkezelő fér hozzá, az Adatkezelő munkatársai kezelik azokat, és azokat kizárólag tanfolyam működésének, hangulatának, valós eredményességének bemutatása céljából használja fel.

Az Érintettről készített fényképet videót harmadik személynek a Társaság az alábbi esetekben adja át:

 1. A Műv-Ész Alkotó Kft (Adatfeldolgozó) részére a felvételek megvágása, átalakítása céljából

Adatfeldolgozó adatai: Név: Műv-Ész Alkotó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1106 Budapest, Hatház utca 9. 3. em. 308.a.
Cégjegyzékszám: 01 09 274440
Adószám: 25425572-1-42
e-mail: kata@muveszhaz.com

Az adatátadás jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása

 1. a fényképet, videófelvételt a muveszhaz .com weboldalra felteszi.

A weboldal tárhelyszolgáltatója:

Rack Forest Kft (Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22 3. em 3008..,Cégjegyzékszám: 0109914549, Adószám: 14671858-2-41  Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74088/2014)

Az adatátadás jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása

 • a fényképet, videófelvételt a saját facebook oldalaira és csoportjaira felteszi:

https://www.facebook.com/Muveszhaz, https://www.facebook.com/muveszkucko/, https://www.facebook.com/groups/2211352902522765/, https://www.facebook.com/groups/154363691274187/

 • a fényképet, videófelvételt a saját Instagram oldalára felteszi: https://www.instagram.com/muveszhaz/
 • a fényképet, videófelvételt a saját Pinterest oldalára felteszi: https://www.pinterest.com/Muveszhaz/

Az adatátadás jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása

 1. a fényképet, videófelvételt bemutató anyagaiban szerepeltetheti
 2. Abban a valószínűtlen esetben, ha a Adatkezelő átalakul, pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy a Adatkezelőből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az a Adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy azokat a jelen Szabályzat szerint a Adatkezelő kezeli.

Az adattovábbítás a Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont

nap
óra
perc
másodperc